Štítek: 41

Účet 419 – Změny základního kapitálu

Účet 419 – Změny základního kapitálu Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 419 Účetní případ Zaúčtování MD / D Vyúčtování pohledávky za upisovateli, společníky –… Read more »

Účet 413 – Ostatní kapitálové fondy

Účet 413 – Ostatní kapitálové fondy Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Účtují se zde ostatní vklady společníků peněžních i nepeněžních, které při vkladu nezvyšují základní kapitál, např. vklady společníků… Read more »

Účet 412 – Emisní ažio

Účet 412 – Emisní ažio Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Pokud  účetní jednotka zvyšuje základní kapitál upsáním nových vkladů, jejichž hodnota je nižší než částka kterou požaduje od vkladatelů,… Read more »

Účet 411 – Základní kapitál

Účet 411 – Základní kapitál Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Základním kapitálem se rozumí souhrn všech peněžních prostředků a nepeněžních vkladů vložených do podniku. Výběr účetních případů s účtem… Read more »