Štítek: 47

Účet 479 – Jiné dlouhodobé závazky

Účet 479 – Jiné dlouhodobé závazky Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 479 Účetní případ Zaúčtování MD / D Převod zůstatku účtu při otevírání účetních… Read more »

Účet 475 – Dlouhodobé přijaté zálohy

Účet 475 – Dlouhodobé přijaté zálohy Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 475 Účetní případ Zaúčtování MD / D Zúčtování zálohy po splnění závazku vůči… Read more »

Účet 474 – Závazky z pronájmu

Účet 474 – Závazky z pronájmu Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Výběr účetních případů s účtem 474 Účetní případ Zaúčtování MD / D Dlouhodobý nehmotný majetek přenechaný pronajímatelem k… Read more »

Účet 473 – Emitované dluhopisy

Účet 473 – Emitované dluhopisy Typ účtu: Pasivní Druh účtu: Rozvahový Účet se používá v případech. kdy účetní jednotka vydává úvěrové cenné papíry s dobou splatnosti do 1 roku. Majiteli… Read more »