Štítek: 52

Účet 528 – Ostatní sociální náklady

Účet 528 – Ostatní sociální náklady Typ účtu: Nákladový – nedaňový Druh účtu: Výsledkový Účtují se zde náklady nad rámec stanovený zákony. Výběr účetních případů s účtem 528 Účetní případ… Read more »

Účet 527 – Zákonné sociální náklady

Účet 527 – Zákonné sociální náklady Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Jedná se zde o náklady vytvořené  pro  pracovní a sociální podmínky a péči o zdraví zaměstnanců.Např.příspěvek… Read more »

Účet 525 – Ostatní sociální pojištění

Účet 525 – Ostatní sociální pojištění Typ účtu: Nákladový – nedaňový Druh účtu: Výsledkový Účtuje se zde např. životní a penzijní připojištění,které hradí za zaměstnance podnik. Výběr účetních případů s… Read more »

Účet 524 – Zákonné sociální pojištění

Účet 524 – Zákonné sociální pojištění Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Účtují se zde náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je  zaměstnavatel povinen platit za… Read more »

Účet 521 – Mzdové náklady

Účet 521 – Mzdové náklady Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Účtují se zde hrubé mzdy ze závislé činnosti -zaměstnanců, členů družstev s společníků spo. s.r.o.   dohody o provedení… Read more »