Štítek: 54

Účet 548 – Ostatní provozní náklady

Účet 548 – Ostatní provozní náklady Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Účtuje se zde pojistné majetkového pojištění,pojištění ze zákona o odpovědnosti za škody,příspěvky různým právnickým komorám,různým sdružení…. Read more »

Účet 548 – Ostatní provozní náklady

Účet 548 – Ostatní provozní náklady Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Účtuje se zde pojistné majetkového pojištění,pojištění ze zákona o odpovědnosti za škody,příspěvky různým právnickým komorám,různým sdružení…. Read more »

Účet 546 – Odpis pohledávky

Účet 546 – Odpis pohledávky Typ účtu: Nákladový – nedaňový Druh účtu: Výsledkový Účet je určen k odpisu pohledávek v  souladu se zákonem o dani z příjmů.Např. může jít o pohledávku… Read more »

Účet 543 – Dary

Účet 543 – Dary Typ účtu: Nákladový – nedaňový Druh účtu: Výsledkový Dar ve formě peněž.prostředků,zásob,zboží,výrobků,zůstatková cena DHIM fyz.osoby -dary např.pro účety.tělovýchovy,školství,charitativní,zdravotnictví,na ochranu zvířat a pod.pokud hodnota daru přesáhne 1.000.-Kč ake nejvýše 10%… Read more »

Účet 542 – Prodaný materiál

Účet 542 – Prodaný materiál Typ účtu: Nákladový – daňový Druh účtu: Výsledkový Účtuje se zde hodnota prodaného materiálu v ocenění vedeném v účetnictv.í Výběr účetních případů s účtem 542… Read more »