Štítek: 95

959 – Ostatní dlouhodobé závazky

Ostatní dlouhodobé dluhy,které nejsou uvedeny v jiných položkách dlouhodobých závazků 221 959 Převod při otevírání účetních knih 961 959 Vrácení přijaté jistoty 959 221   Převod při uzavírání účetních knih… Read more »

955 – Přijaté dlouhodobé zálohy

Přijetí dlouhodobé zálohy a závdavku na dobu delší než jeden rok na BÚ 221 955 Převod při otevírání účetních knih 961 955 Zúčtování zálohy po vystavení konečné fa odběrateli 955… Read more »

954 – Závazky z pronájmu

Účet 954 obsahuje dlouhodobé závazky z titulu majetku převzatého do užívání od jiné účetní jednotky formou smluv o pronájmu hmotných movitých i nemovitých věcí sjednaných před 1.lednem 2001 při dodržení… Read more »

951 – Dlouhodobé úvěry

Cizí zdroj-úvěr přijatý účetní jednotkou s dobou splatnost delší než jeden rok 221 951 Převod zůstatku při  otevírání účetních knih 961 951 Čerpání dlouhodobého úvěru na úhradu faktur dodavatelům 951… Read more »