Výběr účetních případů s účtem 096

Výběr účetních případů s účtem 096

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Snížení ocenění dlouhodobého finančního majetku, zjištěných invetarizací a nemající trvalý charakter – VÚD 579 / 096
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 701 / 096
Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění k dlouhodobému finančnímu majetku v souvislosti s tím, že nelze prokázat opodstatněnost snížení např., že došlo k vyřazení likvidací v důsledku opotřebení, darování, prodeje, mank a škod – VÚD 096 / 579
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 096 / 702
Převod opravné položky při jejím plném odepsání do nákladů – VÚD 098 / 096

Inzerce ∇

Částečné nebo plné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci

A) u záloh na dlouhodobý majetek – VÚD 095 / 579
B)k finančnímu dlouhodobému majetku – VÚD 096 / 579
C)ke krátkodobému finančnímu majetku – VÚD 291 / 579

Zrušení opravných položek při prodeji podniku nebo jeho části (účtování u prodávajícího)

A)k dlouhodobému nehmotnému majetku – VÚD 091 / 558
B)k dlouhodobému hmotnému majetku – VÚD 092 / 558
C)k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku – VÚD 093 / 558
D)k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku – VÚD 094 / 558
E)k poskytnutým zálohám na dlouhodobý najetek – VÚD 095 / 558
F)k dlouhodobému finančnímu majetku – VÚD 096 / 558
G)k materiálu – VÚD 191 / 558
H)k výrobkům – VÚD 194 / 558
Ch)ke zboží – VÚD 196 / 558
I) k majetkovým cenným papírům – VÚD 291 / 558
J)k pohledávkám – VÚD 391 / 558


(Visited 38 times, 1 visits today)

Odkaz infeed

article

Odkaz infeed