Změna účelu daru ve stejném účetním období u NNO

Změna účelu daru ve stejném účetním období

  1. Účtování darů na provozní účely výnosově

 

Změna účelu z provozního účelu na investiční účel v případě v případě,že investiční dar je účtován na účet 901 682 901
Změna účelu z provozního účelu na investiční účel v případě v případě,že investiční dar je účtován na účet 911 682 911
Změna účelu z investičního účelu na provozní účel v případě v případě,že investiční dar je účtován na 901 901 682
Změna účelu z investičního účelu na provozní účel v případě v případě,že investiční dar je účtován na 911 911 682

 

 

B.Účtování darů na provozní účely prostřednictvím fondů

 

Změna účelu z provozního účelu na investiční účel v případě v případě,že investiční dar je účtován na účet 901 911 901
Změna účelu z provozního účelu na investiční účel v případě v případě,že investiční dar je účtován na účet 911 911p 911i
Změna účelu z investičního účelu na provozní účel v případě v případě,že investiční dar je účtován na 901 901 911
Změna účelu z investičního účelu na provozní účel v případě v případě,že investiční dar je účtován na 911 911i 911p

 

(Visited 91 times, 1 visits today)

Napsat komentář