Zúčtování mezd u příspěvkových organizací

Zúčtování mezd u příspěvkových organizací

 

 

Předpis mzdových nákladů 521 331-01
Předpis daně z příjmů ze závislé činnosti 331-01 342
Předpis odvodu sociálního pojištění,část kterou hradí zaměstnanec 331-01 336
Předpis odvodu zdravotního pojištění-hradí zaměstnanec 331-01 337
Předpis odvodu sociálního pojištění,část kterou hradí zaměstnavatel 524 336
Předpis odvodu zdravotního pojištění-hradí zaměstnavatel 524 337
Předpis  mezd, které mají být vyplaceny bankovním převodem 331-01 331-01
Úhrada mezd v hotovosti 331-01 261
Úhrada mezd bankovním převodem 331-02 241
Úhrada odvodu na SP bankou 336 241
Úhrada odvodu na ZP bankou 337 241
Úhrada daně ze závislé činnosti bankou 342 241
Předpis pojistného na povinné úrazové pojištění zaměstnanců 525 378
Úhrada pojistného na povinné úrazové pojištění zaměstnanců bankou 378 241
Tvorba FKSP 527 412
     

 

(Visited 1 023 times, 1 visits today)

Napsat komentář